วันที่ 3 มิถุนายน 2559 รพ.สต.โนนใหญ่ได้จัดกิจกรรมดูแลผู้พิการในชุมชน ปี2559 สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองทอง

DSC00877DSC00864DSC00860DSC00885DSC00867