อบต.หนองทอง ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

002001005006008007004