กรกฎาคม 12 2017
DSC03110

“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2560”

DSC03060

DSC03070

DSC03095

DSC03101

DSC03110

DSC03113