มิถุนายน 24 2019
DSCF5290

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ณ วัดใหม่โคกเจริญ ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

DSCF5290