มิถุนายน 24 2019
DSC06929

โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านเนินกรอย-สี่หลัง

DSC06929